DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 29.11.2017 01:59:34 

MINERAL  - GEOLOGIE - HORNICTVÍ ( bibliografický ) Web

Born rytíř Ignác
Přidej na Seznam

Vítejte na stránce

mineral.wbs.cz

v sekci Born rytíř Ignác

 

Ignác rytíř Born
(1742-1791)

portrét

Ignác rytíř Born, rakouský šlechtic, montanista a mineralog, se narodil 26. 12. 1742 v Královském Bělehradě (Alba Iulia) v Sedmihradsku (dnes Rumunsko). Od roku 1760 studoval práva v Praze, v letech 1762-1769 působil jako profesor montanistiky na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě (dnes UK). Zabýval se především hornictvím a mineralogií a vybudoval rozsáhlou mineralogickou sbírku. V roce 1770 se stal přísedícím při úřadě nejvyššího mincmistra v Praze, roku 1772 byl povýšen na horního radu. V roce 1770 podnikl studijní cestu do Uher a Sedmihradska; zprávy z této cesty byly roku 1774 vydány knižně. Byl spoluzakladatelem České soukromé učené společnosti, volného sdružení vzdělanců, v níž po roce 1770 získal vedoucí postavení a ze které roku 1784 vznikla Královská česká společnost nauk, fungující až do roku 1952, kdy byla organizačně včleněna do Československé akademie věd. Roku 1776 byl povolán do Vídně, aby tam uspořádal císařské přírodovědecké sbírky. Ve Vídni také 24. 12. 1791 zemřel.

 

( citované údaje: Mineralogické muzeum, přírodovědecké fakulty UK -  sekce - osobnosti )

 

 

Book by Baron Ignaz Elder von Born-translated by R. E. Raspe; Amalgamation. 1791

Born, Baron Ignaz Elder von; Baron Inigo Born's New Process of Amalgamation of Gold and Silver Ores, and Other Metallic Mixtures, as, by his late Imperial Majesty's Commands, introduced in Hungary and Bohemia, from the Baron's account in German, translated into English by R. E. Raspe. To which are added, a supplement, or a comparative view of the former method of melting and refining; and an address to subscribers, giving an account of its latest improvements, and of the quicksilver trade. London: printed for T. Cadell, 1791. Quarto, xxxiv, 256 pp., 22 engraved plates, half of them folding.