DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 29.11.2017 01:59:34 

MINERAL  - GEOLOGIE - HORNICTVÍ ( bibliografický ) Web

Úvod
Přidej na Seznam

... „C‘est ce que j‘ ai vu“ ...

 

 

Barrande Joachim

image

 ......To je to co jsem viděl ..... 

( Joachim Barrande )

 

Na tomto webu bych rád uváděl informace převážně  s oblasti vývoje a výzkumu z geologických a montanistických odvětví.

Hlavně s oblasti " vývoje " naší i zahraniční Mineralogické - Geologické a Montanistické bibliografie a přehledu životopisných dat osobností s těchto oblastí.

( veškeré informace, které zde budu postupně uvádět a soustředit, čerpám ze své rozsáhlé knihovny, kterou vlastním a neustále v rámci svých možností rozšiřuji )


Bylo nutno poznat aspoň základy minulosti geologie, abychom dovedli pochopit dnešek. Nebyl to vývoj hladký a nestačí uvést jen jména a práce, chceme-li znát ideu.

Rukama lidskýma procházela věda a nese jejich stopy, Bylo v tom i kus piety, vzpomenout těch, kdož ji budovali pro nás. "Sta"  pracovníků jsme poznali, a i když někdy chybovali, lidsky nebo vědecky, není přece mezi nimi jediného, na kterého bychom mohli vzpomenout jinak než s úctou.

S hroby zapadá sláva geniů i stíny - zůstává věda neosobní a čistá.

".... pokud historie : nastupuje geologie živá, věda naších dnů......"

 

Na počest našeho světově věhlasného odborníka - geologa, pedagoga, který se věnoval studiu dějin geologických věd p. Kettnera Radima a dalšího našeho odborníka na montanistické vědy p. Jana Kořana. Jsem se rozhodl, uvést a dále doplňovat na svých web. stránkách jejich výsledek dlouholeté práce i ostatních našich vědeckých pracovníků v oblasti bibliografie.

Kromě publikovaných prací jsou v bibliografii zaznamenány i četné práce nepublikované, např. různé posudky, práce diplomové, dizertační, habilitační, důležité posudky z oboru geologických věd a hodnotné články v denním tisku a populárních časopisech a apod.. Uvedeny jsou práce týkající se lokalit a území ležících zcela nebo na velké části na nich... V naši České odborné literatuře chybí dosud ucelené informace - dílo tohoto druhu. Který by byli soustředěny do jednoho celku a zahrnovali bibliografická data všech pracovníků z minulých obdobích. V tom to směru v naší literatuře panuje jistá roztříštěnost.