DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 29.11.2017 01:59:34 

MINERAL  - GEOLOGIE - HORNICTVÍ ( bibliografický ) Web

Něco o Mě
Přidej na Seznam

Něco málo o Mě...

 

Zdravím všechny lidičky se zájmem o geologické a montanistické vědy.Tyto web stránky jsem založil dne  19. 12. 2008 pátečních večerních hodinách pro potřebu všem zájemcům o informace ohledně přehledu naší i zahraniční bibliografie a především o historickém vývoji geologických věd. Mou snahou je upřesnit  a doplnit některé informace ohledně naší vydané Mineralogické - Geologické a Montanistické bibliografie. Veškeré informace, které zde uvádím a uvedu, čerpám ze své rozsáhlé knihovny, kterou vlastním a v rámci prováděných konzultací, převážně  od pánů Ing. Petra Pauliše a RNDr. Luďka Kráčmery, za což  jim patří mé velké díky!  A hlavně velké díky mé přítelkyni Evě, bez jejíž  podpory a ochoty bych se této činnosti nemohl plně věnovat !

Počátek KNIHOVNY se váže k zájmu o mineralogii a sbíraní " šutrů " někdy k mým 12 letům. V této době jsem přemluvil své rodiče ke koupi knihy o minerálech. Má první kniha  byla : Atlas drahých kamenů. To byla na dlouhou dobu má jediná kniha. Nějaké knihy jsem si zapůjčil v místní knihovně, ale žádná nová již nenasledovala. Po dlouhých letech kdy jsem se přestěhoval do Prahy  r. 2002 za prací jsem si pořídil knihu : Chlupáč, Ivo.(1999):   Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí . 279 pp., Academia, Praha.  

V té době mým hlavním zájem se stala Paleontologie - sbirání zkamenělin v Barrandienu. S toho důvodu jsem započal shánět veškerou dostupnou literaturu. Získal jsem pak následující kihy:  Geologická minulost země, Zkamenělá minulost, Paleontologie bez bezobratlých, Geologického průvodce Barrandienem a Zkameněliny českých pramoří. To byli mé informace ze kterých jsem čerpal. To byl vlastně počátek mé knihovny. Později jsem začal knihy shánět v pražských antikvariátech, ale bylo toho po skromnou. Během roku 2003 jsem si zakoupil nové PC a o pár měsíců později zařídil Internet, který mě otevřel široké možnosti ke shánění knih o paleontologii. V r. 2003 jsem začal kupovat i ostatní knihy s oblasti Geologie a Mineralogie - zakoupil jsem si knihy v Academii v Praze. Mezitím se pomalu, ale jistě knihovna rozrůstala. K dalšímu zakoupeni knih došlo v České Geologické Službě v Praze a v Národním Muzeu. Mezi tím jsem se přihlásil do knihovny na Academii v Praze a zde jsem začal kopírovat  "články " s odborných periodik - Věstník a Třída II. Což byl základ mé Separátní knihovny.  Počátkem roku 2006 jsem si zadal inzerát na jeden mineralogický servr, že koupím knihy o paleontologii a geologii. A po krátké době ( 03.02.2006 ) se mě ozval p. Ing. Pauliš Petr s Kutné Hory.  A nabídl mě koupě knih o paleontologii ( hlavně Sborníky ). A jednoho krásného zimního dne  " vyzbrojen " velkým batohem, mapou, a seznamem  knih jsem se vypravil vlakem do Kutné Hory. Asi po 40min chůzi jsem došel k onomu místu na uvedenou adresu k p. Ing. Paulišovi. Po počáteční zdravici a vzájemném oťukání mě zavedl do svého zázemí domu. Kde mě ukázal svou nabídku knih. Po několika hodinovém přehrabování a koukání po knihách jsme spolu uzavřeli obchod. V průběhu 3 let jsem od p. Ing. Pauliše nakoupil stovky a tisíce knih, separátů a periodik.

 

       V r. 2007 jsem se seznámil na Mineralogické burze v Praze s p. RNDr. Luďkem Kráčmerou, který mě také začal "zásobovat " - dodávat další literaturou do mé knihovny.

 Dále mě zajímá historický vývoj v oblasti bádání a vývoje Geologických a Montanistických věd a dané literatury, jež bych rád uváděl své poznatky a doplňoval některé nebo málo známé skutečnosti.Veškeré informace o své knihovně a literatuře budu uvádět na těchto web stranách.

( viz sekce : Má knihovna , Bibliografický přehled , Lístkový katalog , Literatura - resence knih  )