DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 29.11.2017 01:59:34 

MINERAL  - GEOLOGIE - HORNICTVÍ ( bibliografický ) Web

Historie stránek
Přidej na Seznam

             

...Historie stránek...

 

zde jsou zaznamenaný veškeré změny a novinky , které byli provedeny na těchto web stránkách

 

 

19. 12. 2008 ( Pá )   -  Byly založeny web stránky

 • 19. 12. 08 - ( Pá ) - Bylo provedeno zaregistrování a vytvoření základního profilu web stránek.
 • 20. 12. 08 - ( So ) - Byla vytvořena sekce : - Úvod, Něco málo o Mě a o Historii stránek
 • 21. 12. 08 - ( Ne ) - Byla vytvořena sekce : - Přehled osobností, Úvod a Bibliografický přehled
 • 23. 12. 08 - ( Út  ) - Byla vytvořena sekce : - Má knihovna a nadepsána sekce : - Bibliografický přehled
 • 25. 12. 08 - ( Čt  ) - Byla upravena graficky a dopisována sekce : - Má knihovna, Něco málo o Mě + přidáno 1.foto ( Lobolit )
 • 26. 12. 08 - ( Pá ) - Byla do sekce : - Fotografie - přidáno 4.fotky ( Lobolit )
 • 27. 12. 08 - ( So ) - Bylo v sekci : Úvod - doplněno logo ( obr. kámen ) , Něco málo o Mě byla provedena grafická úprava
 • 28. 12. 08 - ( Ne ) - Bylo v sekci : - Má knihovna - kompletně přepracování celého textu, Historie stránek - úprava textu
 • 29. 12. 08 - ( Po ) - Bylo upraveno a dopsáno : - ÚvodO Historii a vývoji ( o Pravěku )
 • 30. 12. 08 - ( Út  ) - Byl v sekci O Historii a vývoji : -  psán článek o Pravěku
 • 31. 12. 08 - ( St  ) - Byl v sekci O Historii a vývoji : -  dopisován článek o Pravěku
 • ...............................................................................................................................................................................................................................................
 • 01. 01. 2009 -         NOVÝ ROK
 • 07. 01. 09 - ( Út  ) - Byly upraveny sekce : - Něco málo o Mě a O historii a vývoji
 • 11. 01. 09 - ( Ne ) - Byly upraveny graficky veškeré sekce
 • 12. 01. 09 - ( Po ) - Byla napsána nová kapitola o Vývoji přírodních věd ve starém Řecku
 • 17. 01. 09 - ( So ) - Byl psán článek o Vývoji přírodních věd ve starém Řecku a přidány obrázky
 • 18. 01. 09 - ( Ne ) - Byli provedeny úpravy textů a grafické ve všech sekcích a psaná dále článek o Vývoji přírod. věd ve starém Řecku
 • 19. 01. 09 - ( Po ) - Byla přepsána sekce : - Historie stránek a pokračování psaní textu o Vývoji přírod. věd ve starém Řecku.
 • 30. 01. 09 - ( Pá ) - Bylo do sekce : Úvod : - vložen obr. portrét Jaochima Barrandeho a v sekci O historii a vývoji .... upraveny texty  a obr..
 • 31. 01. 09 - ( So ) - Byla upravena sekce : - O historii a Vývoji přírodních věd ( texty a obr. )                                            
 • ...............................................................................................................................................................................................................................................
 • 05. 02. 09 - ( Čt  ) - Byly upraveny texty v sekci : - O historii a Vývoji přírodních věd a v ostatních sekcích
 • 07. 02. 09 - ( So ) - Byly upraveny všechny sekce - texty
 • 22. 02. 09 - ( Ne ) - Byla nová sekce : - hornické pohádky , pověsti .................
 • 25. 02. 09 - ( St  ) - Bylo v sekci : - hornické pohádky , pověsti : - nadepsána první kapitola pohádky - ÚVODNÍ POHÁDKA
 • 27. 02. 09 - ( Pa ) - Bylo v sekci : - hornické pohádky, pověsti : - dopsána Úvodní Pohádka a započata další : JAK PERMON POUČIL TOMŠE 
 • 28. 02. 09 - ( So ) - Byli provedeny úpravy ve všech sekcích                
 • ...............................................................................................................................................................................................................................................
 • 01. 03. 09 - ( Ne ) - Byla v sekci : - Pohádka, pověsti : - pokračování psaní - Jak Permon poučil Tomše a vložen do sekce Přehled Osobnosti : životopis a bibliografie - Ing. Petra Pauliše a RNDr. Ivo Chlupáče
 • 02. 03. 09 - ( Po ) - Byla v sekci Pohádky, Pověsti : - dopsána pohádka  - Jak Permon poučil Tomše
 • 03. 03. 09 - ( So ) - Byla v sekci Pohádky, Pověsti : - napsána - Permonuv peníz
 • 13. 03. 09 - ( Čt  ) - Byla provedeny v sekci : - Přehled osobností : - úprava textů
 • 14. 03. 09 - ( Pá ) - Bylo v sekci : - Pohádky, pověsti : - napsána další pohádka - Jak šel skřítek do světa....
 • 16. 03. 09 - ( Po ) - Bylo v sekci : - Pohádky, pověsti : - napsána další pohádka - Zkamenělí permoník a úpravy ve všech sekcích
 • 20. 03. 09 - ( Pá ) - Byly upraveny všechny sekce
 • 24. 03. 09 - ( Út  ) - Byly upraveny všechny sekce a doupraven text v sekci : - Přehled Osobností - Ing. Petr Pauliš
 • 26. 03. 09 - ( Čt  ) - Byly upraveny všechny sekce a doupraven text v sekci : - Přehled Osobností - Ing. Petr Pauliš
 • 31. 03. 09 - ( Út  ) - Bylo v sekci : - Přehled Osobností - dodělán text Ing. Petr Pauliš                                                                    
 • ................................................................................................................................................................................................................................................
 • 08. 04. 09 - ( St  ) - Byli upraveny všechny sekce
 • 12. 04. 09 - ( Ne) - Byla sekce : - Pohádky, pověsti - ZAHESLOVÁNO / proti nelegálnímu kopírování /
 • 25. 04. 09 - ( So ) - Mineralogická burza Příbram
 • 29. 04. 09 - ( Čt  ) - Byla v sekci : - Historie stránek : - dopsána historie  / dle deníku /                                      
 • ................................................................................................................................................................................................................................................
 • 31. 05. 09 - ( Ne ) - Byla upravena sekce : Má knihovna ( do této sekce jsem přesunul ostatní sekce Bibliografický přehled a Lístkový katalog )                                                                                                                          
 • ................................................................................................................................................................................................................................................
 • 01. 06. 09 - ( Po  ) - Byli do sekce Fotografie : - přidány 3 nové fotky  - hvězdice : - druh Calliderma tuberculifera                      
 • ................................................................................................................................................................................................................................................
 • 14. 08. 09 - ( Pá ) - Byla upravena sekce : Má knihovna
  15. 08. 09 - ( So ) - Byly upraveny sekce : Má knihovna a Pohádky, pověsti ........ 
 • 20. 08. 09 - ( Čt  ) - Bylo pokračováno ve psaní v sekci : Pohádky a pověsti - Pražské pověsti
 • 21. 08. 09 - ( Pá ) - Byla v sekci : Má knihovna : dopsán - Lístkový katalog, rozdělení do podrobných položek
 • 22. 08. 09 - ( So ) - Bylo v sekci Pohádky a pověsti : dopísován : - O Šemíkovy
 • ..................................................................................................................................................................................................................................................
 •  
 • 01. 09. 09 - ( Út  ) - Byly provedeny úpravy ve všech sekcích
 • 08. 09. 09 - ( Út  ) - Proveden velký nákup knihy a separátů u p. Ing. Petra Pauliše
 • 19. 09. 09 - ( So ) - Mineralogická burza Příbram 
 • 24. 09. 09 - ( Čt  ) - Zmazána sekce : - Má kniha a nahrazena sekcí : -  Obrazová knihovna
 • ..................................................................................................................................................................................................................................................
 • 01. 11. 09 - ( Ne ) - Byly upraveny všechny sekce
 • 24. 11. 09 - ( Út  ) - Bylo v sekci Odkazy : - byly odstraněné neaktivní "adresy" - Vltavíny, 2x Klíč k určování hornin ., do sekce Obrazová část knihovny - byly vloženy tyto knihy - MINERALOGIA , DRAHÉ KAMENY PODKRKONOŠÍ , PODKRKONOŠSKÉ KAMENÁŘSTVÍ , NALEZIŠTE EPIDOTU V OKOLÍ SOBOTÍNA V HRUBÉM JESENÍKU , RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM-drahé kameny podkrkonoší , DRAHÉ KAMENY V ČESKÉM RÁJI , MINERALIEN-FUNDSTELEN-in der Tchechischen und Slowakischen republik , NEROSTY ŠIRŠÍHO PRAŽSKÉHO OKOLÍ , NOVOPACKO-východní brána geoparku Český ráj , MINERÁLY A LOKALITY SBĚRU
 • 25. 11. 09 - (  St  ) - Byly do sekce : Obrazová část knihovny vložen :  - NEROSTY KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO , PAMĚTNÍ SPIS O NEROSTNÝCH POKLADECH MORAVY , NEROSTOPIS MORAVY-SLEZSKA A SLOVENSKA , NEROSTOPIS ČECH
 • 26. 11. 09 - ( Čt  ) - Byly upraveny sekce : - Obrazová část knihovny , Historie stránek
 • 29. 11. 09 - ( Ne ) - Bylo v sekci : - Obrazová část knihovny přidán do textu oddíl Resence - Kritika - Diskuze + celková úprava
 • 30. 11. 09 - ( Po ) Bylo do sekce Obrazová část knihovny - byly vloženy tyto knihy - SVĚTOVÁ NALEZIŠTĚ DRAHÝCH KAMENŮ , NEROSTY SLEZSKA A JEJICH LITERATURA
 • .................................................................................................................................................................................................................................................
 • 01. 12. 09 - ( Út ) Bylo do sekce Obrazová část knihovny - byly provedeny úpravy a dopsány tyto knihy : - TOPOGRAFICKÁ MINERALOGIE ČECH  1. - 2.díl.
 • 02. 12. 09 - ( St  ) -  Bylo do sekce Obrazová část knihovny dopsány tyto knihy : - TOPOGRAFICKÁ MINERALOGIE ČECH 3. - 4. díl. A u 1 dílu byl vložen popis knihy.
 • 03. 12. 09 - ( Čt  ) - byly provedeny úpravy a dopsány v sekci Obrazová část knihovny tyto knihy : - TOPOGRAFICKÁ MINERALOGIE ČECH  5. díl.
 • 11. 12. 09 - ( Pá ) - Proveden nákup periodik u Petra Pauliše - Kutná Hora
 • 23. 12. 09 - ( St  ) - byla upravena celkově sekce Mineralogie Barrandienu
 • 24. 12. 09 - ( Čt  ) - byla upravena celkově sekce Mineralogie Barrandienu
 • 26. 12. 09 - ( So ) - byly dopisovány sekce Mineralogie Barrandienu : - naleziště Beroun a jeho minerály
 • 27. 12. 09 - ( Ne ) - byly dopisovány sekce Mineralogie Barrandienu : - naleziště Beroun a jeho minerály ., přidána nová cekce : - Názvy minerálů podle ..........
 • 28. 12. 09 - ( Po ) - byly dopisovány sekce Mineralogie Barrandienu : - naleziště Beroun a jeho minerály ., psaní v cekci : - Názvy minerálů podle ..........
 • 29. 12. 09 - ( Po ) - bylo pokračováno v psaní v cekci : - Názvy minerálů podle ..........
 • ..................................................................................................................................................................................................................................................
 •  
 • 01. 01. 2010  - NOVÝ ROK
 • 02. 01. 10 - ( So ) - bylo pokračováno v psaní v cekci : - Názvy minerálů podle .......... písmeno - " A "
 • 04. 01. 10 - ( Po ) - bylo pokračováno v psaní v cekci : - Názvy minerálů podle .......... písmeno -  "A "
 • 13. 01. 10 - ( St  )  - byly v sekci Obrazová část knihovny vyměněna polovina obrázků za kvalitnější. - doplněny naskenované obr. knih : - Minerály Borů a Cyrilova u Velkého mezříčí ., Minerals and their Localities ., Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965 ., Jihočeské nerosty a jejich naleziště ., Za nerosty dvěma světadíly ., Mineralogie Československa  ( I. vydání ) ., Mineralogie Československa ( II. vydání ).
 • 16. 01. 10 - ( So  ) - byly pro vedeny v sekci : - Historie stránek úpravy a sekci : - Obrazová část knihovny doplněny texty , v sekci : - Názvy minerálů podle ...... pokračování ve psaní textů - " A " , a doplněná nová sekce : - Časopis minerál , v sekci Mineralogie Barrandienu napsána vová kapitola pod názvem - Historie Českého krasu.
 • 17 . 01. 10 - ( Ne ) - pokračování psaní v sekci Mineralogie Barrandienu - kapitola Historie Českého krasu , v sekci Obrazová část knihovny doplněny texty ke kihám , v sekci Názvy minerálů podle ....... písmeno  " A " , úprava v sekci Historie stánek.
  18. 01. 10 - ( Po ) - pokračováni psaní textu ( Český kras v zápiscích Václava Krolmuse a doplnění 1x obr. ) v sekci Mineralogie Barrandienu. . upraveny sekce Něco o Mě a Má knihovna.
 • 19. 01. 10 - ( Út  ) - v sekci Mineralogie Barrandienu dokončen článek "Český kras v zápiscích Václava Krolmuse.
 • 20. 01. 10 - ( St  ) - v sekci Má knihovna přidán článek  "Formát papíru + tabulka " a sekci Obrazová část knihovny dopisovány texty.
 • 22. 01. 10 - ( Pá ) - v sekci Mineralogie Barrandienu a v sekci Obrazová část knihovny upraveny texty.
 • 23. 01. 10 - ( So ) - v sekci Názvy minerálů podle ....... doplněn úvodní text.
  24. 01. 10 - ( Ne ) - v sekci Mineralogie Barrandienu doplněny 3 obr. a text
 • 26. 01. 10 - ( Út  ) - v sekci Názvy minerálů podle ....... nadepsána nová kapitola - Ke vzniku a vývoji českého mineralogického názvosloví
 • 29. 01. 10 - ( Pá  ) - v sekci Názvy minerálů podle ....... pokračování ve psaní textu ., v sekci : - Názvy minerálů podle .......... písmeno -  "A " pokračování psaní v textu ., sekci : - Obrazová část knihovny dopsány tyto knihy : -
 • 30. 01. 10 - ( So ) - sekci Obrazová část knihovny dopsány tyto knihy : -  a v sekci - Názvy minerálů podle ...... pokračování psaní textu v kapitole - Ke vzniku a vývoji českého mineralogického názvosloví.
 • .................................................................................................................................................................................................................................................
 • 26. 02. 10 - ( Pa ) - Mineralogická burza Geosvět - Praha
 • .................................................................................................................................................................................................................................................
 • 02. 03. 10 - ( Út ) Bylo do sekce Obrazová část knihovny - byly provedeny úpravy a dopsány tyto knihy : - SVĚT NEROSTŮ-NEROSTNÉ BOHATSTVÍ MORAVY A SLEZSKA ,  MORAVSKÉ NEROSTY A JEJICH LITERATURA .
 • ......................................................................................................................................................................................
 • 15. 04. 10 - ( Čt ) - Proveden nákup periodik u Petra Pauliše - Kutná Hora
  29. 04. 10 - ( Čt  ) - v sekcí : -  Úvod - doplněn text. ., v sekci : - Názvy minerálu podle.... - doplněny tabulky a text. 
 • ......................................................................................................................................................................................
 • 01. 02. 11 - ( Út ) -  v sekci : - Odkazy ........ napsány nové odkazy - ČASOPISY
 • 20. 02. 11 - ( Ne ) - v sekci  : - provedeny úpravy v sekcích
 • 21. 02. 11 -  ( Po  ) -  v sekci : - provedeny úpravy v sekcích
 • 24. 02. 11 -  ( Čt  )  -  nová sekce : -  Zahraniční Bibliografie, vložen nový text
 • 26. 02. 11 - ( So ) - Mineralogická burza Geosvět - Praha
 • 28. 02. 11 - ( Po ) -  nová sekce : -  Zahraniční Bibliografie, vložen nový text
 • ...................................................................................................................................................................................................................................................
 • 01. 03. 11 - ( Út )  - nová sekce : -  Zahraniční Bibliografie, upraven text
 • 04. 03. 11 - ( Pá ) - nová sekce : -  Zahraniční Bibliografie, upraven text
 • 10. 03. 11 - ( Čt  ) - ZAPLACENO NA ROK - 1440,-kč - PROFESIONÁL
 • 14. 03. 11 - ( Po ) - STRÁNKY - AKTIVNÍ
 • 15. 03. 11 - ( Út ) - v sekci : -  Zahraniční Bibliografie - upraven a doplněn text
 • 16. 03. 11 - ( St ) - v sekci : -  Zahraniční Bibliografie - upraven a doplněn text
 • 17. 03. 11 - ( Čt ) - v sekci : -  Přehled osobnosti : -  Doplněná jména + upraven text
 • 18. 03. 11 - ( Pá ) - v sekci : - Zahraniční Bibliografie - upraven a doplněn text
 • 20. 03. 11 - ( Ne ) - v sekci : - Přehled osobnosti : -  Doplněná jména + upraven text
 • 22. 03. 11 - ( Út  ) - v sekci : - Přehled osobnosti : -  Doplněná jména + upraven text
 • 25. 03. 11 - ( Pá ) - v sekci : - Přehled osobnosti : -  Doplněná jména + upraven text
 • 26. 03. 11 - ( So ) - v sekci : - Přehled osobnosti : -  Doplněná jména + upraven text
 • 30. 03. 11 - ( St ) - doplněné nové sekce a podsekce
 • ....................................................................................................................................................................................................................................................
 • 02. 04. 11 - ( So ) - v sekci : - Přehled osobnosti : -  Doplněná jména + upraven text
 • 03. 04. 11 - ( Ne ) - doplněné nové sekce a podsekce + v sekci : - Přehled osobnosti : -  Doplněná jména + upraven text
 • 04. 04. 11 - ( Po ) - doplněné nové sekce a podsekce + v sekci : - Přehled osobnosti : -  Doplněná jména + upraven text
 • 08. 04. 11 - ( Pá ) - doplněné nové sekce a podsekce + v sekci : - Přehled osobnosti : -  Doplněná jména + upraven text
 • 15. 04. 11 - ( Pá ) - doplněné nové sekce a podsekce + v sekci : - Přehled osobnosti : -  Doplněná jména + upraven text
 • 18. 04. 11 - ( Po ) - v sekci : - Barrandienu doplněný nový "článek" Historie Barrandienu
 • 24. 04. 11 - ( Ne ) - v internetové encyklopedii WIKIPEDIE - Česká verze - nové heslo : - Roderick Murchison
 • 25. 04. 11 - ( Po ) - doplněné nové sekce a podsekce + v sekci : - Přehled osobnosti : -  Doplněná jména + upraven text
 • 26. 04. 11 - ( Út  ) - doplněné nové sekce a podsekce + v sekci : - Přehled osobnosti : -  Doplněná jména + upraven text