DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 29.11.2017 01:59:34 

MINERAL  - GEOLOGIE - HORNICTVÍ ( bibliografický ) Web

topografická a geografická mineralogie
Přidej na Seznam

Vítejte na stránce

mineral.wbs.cz

v sekci

 

Topografická mineralogie

 

 

Uvedena literatura s oblasti Topografické a geografické mineralogie

 

....... Zamyšlení nad pojmy LOKALITA - NALEZIŠTĚ .......

Úvaha a pojetí pojmů lokalita a naleziště byla inspirována sběratelskou potřebou, ověřenou studiem literatury i rozhovory s řadou sběratelů. Jejím smyslem je přispět k vyjasnění jednoho, jen zdánlivě okrajového sběratelského problému.

.... Problém lokalit je naším současným sběratelským problémem, pramenící také z potřeby soutěživosti, která je nesporně jedním z motivů naší činnosti .....

..... Nedostatek plynulého toku informací pociťuje většina sběratelů. Informace o lokalitách rychle zastarávají, a když dnes čteme charakteristiky lokalit publikované před několika málo desítkama let, uvědomujeme si rozdíly téměř propastné .......

.... Publikování informací o lokalitách se střetává i s pochopitelným negativním postojem, plynoucí z obavy, že přispěje k rychlé exploataci loklit. Proti tomu lze namítnout, že jde o informaci v odborném tisku nebo na zájmových setkání. Nejvážnějším argumentem proti obavám z exploatace je sama obtížnost sběru : -  sbírání vyžaduje velkou vytrvalost a úspěch se dostavuje až po získání zkušeností. Dnešní sběratelé minerálů vědí nejlépe, jak vzácné jsou nálezy pěkných exemplářů nebo většího počtu byť zlomků, co trpělivosti to vyžaduje.

Není důvodu tajit lokalitu, když víme, že minerály nelze najednou, nárazově vysbírat. I přes svou největčí pečlivost a pozornost uspějí po nás i další sběratelé.

Velmi často, vlastně pokaždé ne některé z lokalit neuspějeme, - některou lokality  "zdoláváme" i několik let, než najdeme alspoň jeden kus.

Tato obtížnost odradí konjunkturální, módní zájemce z řad laické veřejnosti : - pokud by něterému takovému zajemci relativně levně získána nformaceo lokalůitách skutečně pomohla a stal se sběratel, přejme mu to štěstí.

V řešení problému toku informací o lokalitách nám, sběratelům minerálů poslouží tyto knihy : -

MINERALOGICKÁ TOPOGRAFIE - Kratochvíl ...................

 

V akademickém slovníku spisovného jazyka českého se dočteme, že lokalita je : - " .... místo na povrchu zemském něčím se vyznačující  ( zpravidla výskytem některého nerostu, určité roztliny apod. .... ".

O nalezišti se ve slovníku praví, že je to " ... místo, kde se něco nalézá, vyskýtá nebo bylo nalezeno ... např u uhlí, rud, nerostů ... ".

 

Cítíme, že významově jde o termíny téměř totožné a že bychom mohli volně pracovat s oběma, což se také děje. Např. v publikaci Moravské vltavíny autorů Milana Trnky - Stanislava Houzara ( 1991 ) se dočtemě např. " .... Tato lokalita je poměrně vzdálená od dalších nalezišť  .... Naleziště u Moravského Krumlova může být totožné s lokalitou Rybníky .... " . U Oswalda  ( 1942 ) čteme :  " .... Habří jest dávno známé naleziště vltavínů na dvou lokalitách .... ". T. Černý ( 1987 ) v popisu lokality Závraty uvádí : "Naleziště Závraty leží ... v nadmořské výšce 435m. a čítá dvě lokalty. Prvá lokalita nese název "u lesíka" .... Druhá lokalita je přes silnici .... ".

Asi by bylo účelné určité upřesnění a odlišení obou pojmů. Na tu to potřebu lze usoudit také z literatury. Můžeme se např. dočíst, že na Lhenicku v Třebanicích a Radiborově Lhotě některé lokality zanikly, neboť byly osázeny sady, zatrávněny aj. ,. Zanikly skutečně jako lokalty ? Spíše  byly znepřístupněny pro sběr, jako místa aktuálního sbírání, nálezů, jako naleziště. Často jsou uváděna jako naleziště místa i jen s jedním nálezem.

Z výše uvedeného lze oprávněně usoudit na určitý obsahový rozdíl. Lokalita, slovo zřejmě latinského původu, užívané v řadě jazyků, do moderní češtiny převzaté z angličtiny, je méně zavazující, méně určité o jeden znak: - není zde vazba na aktuální možnost nálezu. Další rozdíl le spatřovat v tom, že jnak neimplikuje metodou získání minerálů. Lokalita  "Jankov u chat " a lokalita " Jankov za hřištěm " vyhovuje pro oba případy, i když v prvém jde o lokalitu, kde se těží  ( a "paběrkuje" ) a ve druhém jde o klasický polní sběr. Lokalita je také vhodnější pro označení míst s dosud ojedinělým nálezem - výskytem, pro místa vyčerpaná, znepřístupněná, vyřazená z možnosti sběru např. zalesněním, zatrávněním apod..

 

Jaká místa považovat za lokalitu a jak tyto lokality označovat ?

 

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Topografická mineralogie / mineralogický místopis - naleziště - nálezové zprávy

 

 
zabývá se lokalitami výskytu minerálů ( sleduje regionální výskyt nerostů ) a jejich mineralogickou charakteristikou.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

DRAHÉ KAMENY PODKRKONOŠÍ

Stezkami achátů, jaspisů a karneolů

Tomeš Zdeněk

 

s. 1 - 120 ., obr.  26 

tab. 5 ( křídový papír, obr. barevné )

formát: A5
vazba: pevná
Jazyk - resumé: Český
vydal: GRANIT s.r.o. - Praha
vydání: 1
náklad: neuveden
rok: 2001
poznámky: ISBN 80-7296-004-0                                                                                                        -   

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OBSAH
 
 slovo autora
Ze slavné minulosti drahých kamenů
O vzniku našich nalezišť
Naleziště drahých kamenů v Podkrkonoší
Od úpatí Krkonoš do údolí Jizery
Z povodí Labe až na svahy Ještědu
Drahé kameny od Újezdu Kumburského a z úpatí Zvičiny
O nalezištích karneolů neboli "masáků"
Drahé kameny ze "zkamenělého pralesa"
Drahé kameny z čediče
Neleziště českého granátu
Praktický význam podkrkonošských drahých kamenů
Zpracování surovin drahých kamenů
Seznam nalezišť
Barevné tabule
 
 

 
image 
 
 
RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

 
 
Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii České Republiky za rok 2001.
kniha : - Autor, který zde sbírá desítky let, vede čtenáře po cestách i podél koryt potoků, kde si každý i dnes může najít ten svůj kámen.
 
--------------------------------------
 
 

PODKRKONOŠSKÉ KAMENÁŘSTVÍ

tradice, průmysl, nalezišťe drahých kamenů, sběrate

Mgr. Pišl Milan

 

s. 1 - 43 ., obr.  79 (černobílé) 

tab. 5 ( křídový papír )

formát: A4
vazba: pevná
Jazyk - resumé: Český
vydal: Č.R. - Edice Českého ráje
vydání
náklad: neuveden
rok:
poznámkyISBN 80-900858-0-6                                                                             - vytištěno na křídovém papíře        

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OBSAH
 
 
Kamenářská historie
Kamenářský průmysl
Naleziště drahých kamenů
Zasloužilí sběratelé v Podkrkonoší
 
 
 
 
 
image


 
 
RECENZE - KRITIKA - DISKUSE
 
 
 
 
Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii České Republiky za rok
 
 
 
--------------------------------------
 
 

NALEZIŠTĚ EPIDOTU V OKOLÍ SOBOTÍNA V HRUBÉM JESENÍKU

 

Nepejchal Miroslav

Ing. Vančura Jaroslav CSc.

  Doc. RNDr. Novák Milan CSc.

 

s. 1 - 72 ., obr.  81 (barevné) ., bibl. - 21

tab. 3 ( křídový papír )

formát: A5
vazba: pevná - šitá
Jazyk - resumé: Český - res. Anglicky, Německy
vydalGrafis s.r.o. - Opava
vydání: 1
náklad: 2000
rok: 1999
poznámky: vytištěno na křídovém papíře

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OBSAH
 
 
 
Předmluva
 
Úvod
 
Geologie Sobotínska
Historie objevů krystalů epidotu na Sobotínsku
Tvary a habitus krystalů epidotu a dalších minerálů
Naleziště epidotu na Pfarrerbu
Přehled minerálů nalezených na lokalitě Pfarrerb
Naleziště epidotu na Viebich
Nálezy epidotu na Jackwirthbergu
Epidot z naleziště Hickelwirtschaft
Chemické složení epidotu
Názory na vznik epidotu
 
závěr

 
 
 
image
 
 
 
 
RECENZE - KRITIKA - DISKUSE
 
 
 
 
Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii České Republiky za rok 1999
 
 
--------------------------------------
 

MINERÁLY A LOKALITY SBĚRU

Toegel Vlastimil

 

s. 1 - 184 ., obr.  42 (černobílé) 

tab. 16 ( bar. obr. na křídě - obr. 107 )

formát: A5
vazba: měkká - lepená
Jazyk - resumé: Český
vydalnakladatelství Rubico - Olomouc
vydání: 1
náklad: neuveden
rok: 2005
poznámky: ISBN 80 - 7346 - 049 - 1                                                                      - vytištěno na křídovém papíře

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OBSAH
 
 
 
Předmluva
 
 
1 . - historie vztahu člověka a nerostů
2. - základní vlastnosti nerostů
3. - vyhledávání nerostů a lokalit jejich výskytu
4. - sběr minerálů
5. - bezpečnostní rizika sběru
6. - určování menerálů a jejich uchovávání
7. - právní předpisy pro sběr minerálů
8. - vysvětlivky a skratky
9. - popis vybraných lokalit
 
 
Obrazové přílohy
 
 
 
 
 
image 
 
RECENZE - KRITIKA - DISKUSE
 
 
 
 
 
Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii České Republiky za rok
 
 
 
--------------------------------------
 
 

DRAHÉ KAMENY V ČESKÉM RÁJI

 

Mgr. Pišl Milan

 

s. 1 - 20 ., obr.  16 (černobílé + barevné) 

formát: A5
vazba: měkká - lepená
Jazyk - resumé: Český
vydalokresní muzeum Českého ráje - Turnov
vydání: 1
náklad: neuveden
rok: 
poznámky: ISBN                                                                                                 - vytištěno na křídovém papíře
 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OBSAH
 
 
Historie kamenářství v Českém ráji
Naleziště drahých kamenů, nerostů a zkamenělin v oblasti Českého ráje

 
 
 
image

 
 
 
 
RECENZE - KRITIKA - DISKUSE
 
 
 
Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČSSR za rok
 
 
--------------------------------------

RADOSTNÁ POD KOZÁKOVEM

Drahé kameny podkrkonoší

 

RNDr. Turnovec Ivan 

RNDr. Hromádko Luboš

 RNDr. Ševčík Josef

 

s. 1 - 15 ., obr.  6 (černobílé + barevné) 

formát: A5
vazba: měkká
Jazyk - resumé: Český
vydalpovoleno ONV v Semilech pod č.j. 7 / 88 - B
vydání: 1
náklad: neuveden
rok: 
poznámky: ISBN                                                                                                 - vytištěno na křídovém papíře
 

 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OBSAH
 
 
Z historie trutnovského kamenářství
Geologická stavba území
Glyptika

 
 
 
 
image
 
 
 
RECENZE - KRITIKA - DISKUSE
 
 
 
Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČSSR za rok
 
 
--------------------------------------
 
 
 
NOVOPACKO

Východní brána geoparku Český ráj

------------------------------------------------------------------------------------------

NOVÁ PAKA

------------------------------------------------------------------------------------------

Z GEOLOGICKÉ MINULISTI

 

Bařina Miloslav 

RNDr. Tuček Karel

 doplňující texty 

RNDr. Fišera Milan CSc.

Mgr. Libertin Milan

RNDr. Řídkošil Tomáš

 

s. 1 - 112 ., obr.  52 ( barevné ) ., bibl. - 48+31   

formát: A5
vazba: měkká
Jazyk - resumé: Český - res. Německy, Anglicky, Polsky
vydalpovoleno ONV v Semilech pod č.j. 7 / 88 - B - město Nová Paka
vydání: 2
náklad: 1300
rok: 2008
poznámky: ISBN                                                                                                 - vytištěno na křídovém papíře
 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OBSAH
 
Několik slov úvodem
Nová Paka
Seznam použité a doporučené literatury
Český ráj evropský geopark UNESCO
Karel Tuček - významný novopacký rodák a mineralog
Z geologické minulosti Novopacka
Seznam použité a doporučené literatury
 
Abstrakt
 
Seznam vyobrazení

 
 
 
image

 
 
 
 
RECENZE - KRITIKA - DISKUSE
 
 
 
Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii České Republiky za rok
 
 
--------------------------------------
 
 
NEROSTY

širšího pražského okolí

 

c. k. prof. Kratochvíl Josef

 

s. 1 - 36 ., obr.  52 ., bibl. - 236 

formát: A5
vazba: měkká
Jazyk - resumé: Český
vydal: nákladem vlastním - Praha
vydání: 1
náklad
rok: 1912
poznámky: vyňato z výroční zprávy c.k. státní české reálky na Malé Straně v Praze za školní rok 1911 - 1912.
- xerokopie                                                                                              

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 
 
OBSAH
 
Nerosty širšího pražského okolí
Index

 
 
 
image

 
 
 
RECENZE - KRITIKA - DISKUSE
 

Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČSSR za rok

--------------------------------------

 
 
MINERALINEN - FUNDSTELLEN

in der Tchechischen und Slowakischen republik

 

Ing. Petr Pauliš

Haake Reiner

 

s. 1 - 96 ., obr.  97 ( černobílé + barevné ) ., bibl. - 43

formát: A5
vazba: měkká - lepená
Jazyk - resumé: Německy
vydal
vydání: 1
náklad
rok: 1997
poznámky: ISBN 3 - 925094 - 51 - 2                                                                       - vytištěno na křídovém papíře                                                                                    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OBSAH
 
 
Vorwort
Fundstellen in Tschechien  ( Bohmen, Mahren, Schlesien ) - Fundstellen in der Slowakie
Museen mit mineralogischer und bergbaulicher Thematik
 
Einige Fragen und Vokabeln zur Orientierung
 
Literatur
 
 
 
 
-image


 
 
 
RECENZE - KRITIKA - DISKUSE
 

Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii České Republiky za rok 1997

--------------------------------------

PAMĚTNÍ SPIS

o nerostných pokladech Moravy

 

Dr. Jaroslav J. Jahn

 

s. 1 - 77 

formát: A4
vazba: tvrdá
Jazyk - resumé: Česky
vydal: Brno
vydání: 1
náklad
rok: 1917
poznámky:                                                                                 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OBSAH
 
 
 
Slavný zemský výbore markarbství Moravského v Brně
 
1.  - o rudách moravských
2.  - o moravských stavebných a okrasných kamenech
3. -  o moravských kaolinech a ohnivzdorných hlinách
4.  - o surovinách na výrobu vápna a cemntu na Moravě
5.  - o moravských píscích, jílech a hlinách
6.  - o moravských ložiskách uhelných
7.  - o ložiskách tuhy na Moravě
8.  - o moravských petrolejích
9. - o některých užitečných nerostech na Moravě
10. - o výronech plynné kyseliny uhličité na Moavě
11. - o moravských minerálných vodách
 
 
DOSLOV
o mutnosti "Zemského výzkumného ústavu geologicko-chemického "
 
 
O obelisku na Františkově
 
 
DODATEK
o mramorové výzdobě chrámu v Zábrdovicích

 
 
 
image
 
 
 
 
 
RECENZE - KRITIKA - DISKUSE
 
 

Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČSSR za rok 19

-----------------------------------------------

NEROSTY

království Českého

dle nalezišt sestavil

Klvaňa Josef 

 

s. 1 - 202 

formát: A5
vazba: tvrdá
Jazyk - resumé: Česky
vydalnakladatel L. R. Kráčelík v Uherském Hradišti - Uherské Hradišti
vydání: 1
náklad
rok: 1886
poznámky:                                                                                 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
OBSAH
 
 
 
Předmluva
 
Nerosty dle nalezišť
 
Německo-České názvy dle nalezišť
 
Chyby tiskové


image
 
 
 
 
 
RECENZE - KRITIKA - DISKUSE
 

Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii České Republiky za rok 19

 
Josef Klvaňa: (22. 12. 1857 Vídeň - 13. 08. 1919 Kyjov) byl český přírodovědec, etnograf, pedagog, fotograf a cestovatel, silně spjatý s oblastí jižní Moravy.

Vytvořil první geologickou mapu Moravy a Slezska, později také geologickou mapu Království Českého. Je autorem prvních českých topograficko-mineralogických prací pod názvem „Nerosty Moravy a Slezska“ a „Nerosty království Českého“. Zakladatel moravskéhoárodopisu. Ve vědecké činnosti v oblasti mineraogie spolupracoval jako asistent s profesorem Emanuelem Bořickým, po jehož náhlé smrti dokončil část jeho díla: Porfyry a porfyrity křemenné z roku 1881.
------------------------------------------
 
 
 
NEROSTOPIS MORAVY, SLEZSKA A SLOVENSKA

Univ. Prof. Dr. Slavík František (1876-1957)

 

s. 1 - 48 

formát: A6
vazba: měkká
Jazyk - resumé: Česky
vydalnakladatel Jos. R. Vilímek v Praze - Praha
vydání: 1
náklad
rok: 1918
poznámky: edice Za vzděláním-knížky pro každého                                                                               

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OBSAH
 
 
 
 I. -  Úvodní poznámky
 
II. - nerosty usazených hornin od nejmladších po nejstarší
 
III. - nerosty hornin vyvřelích
 
IV. - nerosty krystalických břidlic
 
V. - nerosty rudních žil a některých jiných rudních ložisek na Moravě a ve Slezsku
 
VI. - rudní ložiska na Slovensku
 
Literatura a sbírky nerostů

 
 
 
image
 
 
 
 
 
RECENZE - KRITIKA - DISKUSE
 

Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČSSR za rok 19

-------------------------------------------

NEROSTOPIS ČECH

 

Univ. Prof. Dr. Slavík František (1876-1957)

 

s. 1 - 45 

formát: A6
vazba: měkká
Jazyk - resumé: Česky
vydalnakladatel Jos. R. Vilímek v Praze - Praha
vydání: 1
náklad
rok: 1913
poznámky: edice Za vzděláním-knížky pro každého - sv. 77                                                                               

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OBSAH
 
 
 I. -  několik slov úvodní
 
II. - nerosty usazených hornin od nejmladších po nejstarší
 
III. - nerosty hornin vyvřelích
 
IV. - nerosty krystalických břidlic
 
V. - nerosty rudních žil rudních ložisek jim příbuzným
 
 
Literatura a sbírky nerostů
 
 
 
 

image

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

 

Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČSSR za rok 19

-------------------------------------------

SLEZSKÉ NEROSTY A JEJICH LITERATURA

 

RNDr. Kruťa Tomáš

 

s. 1 - 413 ., obr. 32  ( fotky - na křídovém papíře ) + 2x velké černobílé mapy

formát: A4
vazba: tvrdá - šitá
Jazyk - resumé: Česky ., res.- Anglicky
vydalMoravské muzeum v Brně - Brno
vydání: 1
náklad: 800
rok: 1973
poznámky: ISBN 59 - 103 - 72                                                                        
- obal

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBSAH


 Předmluvy

Přehledné dějiny mineralogie Slezska

I. - ČÁST

seznam literatury o slezských nerostech

II. - ČÁST

abecední seznam nalezišt nerostů ve Slezsku s popisem nerostů

III. - ČÁST

seznam nerostů a výčet jejich nalezišť

IV. - ČÁST

doly ve Slezsku, opuštěné i v provozu

V. - ČÁST

rejstřík nalezišť a nerostů

a.) - rejstřík nalezišť

b.) - rejstřík nerostů

 

 

 

image

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

Kniha JE uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČSSR za rok 1973  ( str. 68 - č. 526 )

-----------------------------------------------------------------------------------

 

SVĚTOVÁ NALEZIŠTĚ DRAHÝCH KAMENŮ

 

RNDr. Kouřimský Jiří

 

s. 1 - 264 ., obr. 11  ( černobílé perokresby ) + 6x map černobílích

formát: A5
vazba: tvrdá - lepená
Jazyk - resumé: Česky 
vydalHornická Příbram ve vědě a technice / sekce Světová naleziště drahých kamenů v Příbrami - Příbram
vydání: 1
náklad:
rok: 1986
poznámky: Obal                                                                     
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
OBSAH
 
 
Úvod
 
1. EVROPA   ( mimo SSSR )
2. 1. - Evropa ( mimo ČSSR a SSSR )
 
2. SSSR
 
3. ASIE  ( mimo SSSR )
3. 1. - Východní Asie
3. 2. - Jižní a Jihovýchodní Asie
3. 3. - Asie-Blízký východ
 
4. AFRIKA
4. 1. - Severní Afrika
4. 2. - rozvojové země Rovníkové Afriky
4. 3. - Jižní Afrika
 
5.  AMERIKA
5. 1. - Severní Amerika
5. 2. - Země Latinské Ameriky
 
6. AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
6. 1. - Austrálie
6. 2. - Ostrovy Tichého oceánu
 
závěr
 

 

image

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČSSR za rok 1986

 

--------------------------------------

 

TOPOGRAFICKÁ MINERALOGIE ČECH

// topographische mineralogie Bohmens //

díl. - I.

Kratochvíl Josef

( k oslavě šedesátinám Dra Františka Slavíka, ř. profesora mineralogie na Karlově universitě, věnuje v odaném přátelství autor )

 

s. 1 - 408

formát: A4
vazba: měkká - šitá
Jazyk - resumé: Česky ., res. - Německy 
vydalNákladem komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech v komisi Fr. Řivnáče v Praze, za podpory Zemského úřadu v Čechách, Národního Musea v Praze a Hlávkova nadání při České akademii v Praze - Praha
vydání: 1
náklad:
rok: 1937
poznámky:                                                                 
 

Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech

díl XIX. ., č. 4 ., ( 119 )

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSAH

Předmluva

Úvod

Užité zkratky

Abecední seznam nalezišť

( od hesla : - AAG v DOUBÍ ., končí heslem : - HORY STŘÍBRNÉ )

 

 

image

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

 

Kniha JE uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii za rok 1937  // zvláštní otisk z Věstníku Stát. Geologického Ústavu ., roč. XV. - 1939 ., č. 1. - 2. -- Dr. Rudolf Schwarz  // -  ( str. 11 ) .

TOPOGRAFICKÁ MINERALOGIE ČECH

dílo - svým rozsahem v době svého vzniku ojedinělé. Je rozložené do 6 dílů vydaných v letétech 1937, 1938 , 1940 , 1943 , 1948 , 1952           (  - zahrnuje všechna naleziště nerostů a výskyty minerálů zaznamenaných již od roku 1785. Časová hranice pro použité  nejnovější prameny byla stanovena rokem 1934, jen ve zvlášť významných případech bylo při korektuře použito z výňatků z prací mladších. Veškerým lokalitám, jejich geografickému zjištění a poloze byla při zpracování věnována velká péče z hlediska s běratelského. Názvy jsou užívany úřední a s ohledem na starší literaturu i dřívější názvy něměcké , uváděna jsou jména dolů, historie dolování a těžební údaje jednotlivých nalezišť.

------------------------------------------

 

TOPOGRAFICKÁ MINERALOGIE ČECH

// topographische mineralogie Bohmens //

 

díl. - II.

Kratochvíl Josef

s. 409 - 992 ( 1-64 stran německého textu )

formát: A4
vazba: měkká - šitá
Jazyk - resumé: Česky ., res. - Německy 
vydalNákladem komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech v komisi Fr. Řivnáče v Praze, za podpory Zemského úřadu v Čechách, Národního Musea v Praze a Hlávkova nadání při České akademii v Praze - Praha
vydání: 1
náklad:
rok: 1938
poznámky:                                                                 
 

Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech

díl XX. ., č. 1 ., ( 121 )

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBSAH

Abecední seznam nalezišť

( od hesla : - HORY STŘÍBRNÉ ., končí heslem : - MYŠTICE )

 

 

image

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

 

Kniha JE uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii za rok 1938  // zvláštní otisk z Věstníku Geologického Ústavu pro Čechy a Moravu ., roč. XVI. - 1940 ., č. 1. ., STR. 1 - 27 .,  -- Dr. Rudolf Schwarz  // -  ( str. 9.,  - č. 163 ) .

--------------------------------------

 

TOPOGRAFICKÁ MINERALOGIE ČECH

// topographische mineralogie Bohmens //

díl. - III.

Kratochvíl Josef

 

s. 993 - 1394

formát: A4
vazba: měkká - šitá
Jazyk - resumé: Česky ., res. - Německy 
vydalNákladem komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech v komisi Fr. Řivnáče v Praze, za podpory Zemského úřadu v Čechách, Národního Musea v Praze a Hlávkova nadání při České akademii v Praze - Praha
vydání: 1
náklad:
rok: 1940
poznámky:                                                                 
 

Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech

díl XX. ., č. 4 ., ( 124 )

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OBSAH

Abecední seznam nalezišť

( od hesla : - MÝTINA ., končí heslem : - ŘIŠTĚ v. VESTEC )

 

 

image

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

Kniha JE uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii za rok 1940  // zvláštní otisk z Věstníku Geologického Ústavu pro Čechy a Moravu ., roč. XVIII. - 1942 ., č. 1. ., str. 28 - 39 .,  -- Dr. Rudolf Schwarz  // -  ( str. 6.,  - č. 101 ) .

------------------------------------------

 

TOPOGRAFICKÁ MINERALOGIE ČECH

// topographische mineralogie Bohmens //

díl. - IV.

Kratochvíl Josef

 

s. 1395 - 2014

formát: A4
vazba: měkká - šitá
Jazyk - resumé: Česky ., res. - Německy 
vydalNákladem komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech v komisi Fr. Řivnáče v Praze, za podpory Zemského úřadu v Čechách, Národního Musea v Praze a Hlávkova nadání při České akademii v Praze - Praha
vydání: 1
náklad:
rok: 1943
poznámky:                                                                 
 

Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech

díl XXI. ., č. 2 ., ( 127 )

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBSAH

Abecední seznam nalezišť

( od hesla : - SABOŘ v. ZABOŘ ., končí heslem : - ŽUPANOVICE )

 

 

image

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii za rok 1943. 

 

--------------------------------------

 

TOPOGRAFICKÁ MINERALOGIE ČECH

 dodatky
 
díl. V.
 
Kratochvíl Josef
 
 

s. 1 - 646

formát: A4
vazba: měkká - šitá
Jazyk - resumé: Česky  
vydalNákladem komitétu pro přírodovědecký výzkum Čech v komisi Fr. Řivnáče v Praze, Za podpory ministerstva školství, věd a umění, ZNV a Československých dolů n.p. v Praze - Praha
vydání: 1
náklad:
rok: 1948
poznámky:                                                                 
 


Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech

díl XXI. ., č. 4 ., ( 129 )-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSAH

Užité zkratky

Abecední seznam nalezišť

( od hesla : - ABERTAMY ., končí heslem : - ŽUMBERK U NASAVRK ) 

 

 image

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

Kniha JE uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČSR za rok 1948.  ( str. 15 - č. 182 ).

 

--------------------------------------

 

REJSTŘÍK K TOPOGRAFICKÉ MINERALOGII ČECH

podle minerálů

Kratochvíl Josef

 

s. 1 - 432

formát: A5
vazba: měkká
Jazyk - resumé: Česky  
vydalPřírodovědecké vydavatelství - Praha v Praze a za podpory ministerstva školství, věd a umění, ZNV a Československých dolů n.p. v Praze - Praha
vydání: 1
náklad: 1000
rok: 1952
poznámkyISBN 301  03 - 8                                                                 
 

 

Archiv pro přírodovědecký výzkum Čech

sv. 1  ( nová řada )  ., č. 2

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSAH

Úvod

Rejstřík  ( nalezišť podlé minerálů )

( od hesla : - ADLERSTEINE ., končí heslem : - ŽLUŤÁK )

 

image

 

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

Kniha JE uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČSR za rok 1951. 

 

kniha : - byla napsána jako dodatek k předešlím vydaným dílům Topografické mineralogii Čech. Je sestavena podle abecedního rejstříku českých minerálů a jejich nalezišť. ( poplatných v té době ). Jsou zde uvedeny všechny názvy minerálů, pokud jsou obsaženy v textu knihy Topografická mineraligie Čech, názvy běžné i zastarelé, některé lidové s poukazy na pojmenování běžné. V kinze byl vzat zřetel i na nové úřední názvosloví míst podle vyd. r. 1948 a byly ke starým názvům přidány pokazy k názvosloví novému. Do rejstříku byly zařazeny i minerály, které byly od r. 1938 doté doby popsaných.

 

Rejstřík je sestaven abecedně tak, že u místních názvů, složených z několika slov, je uvedeno na prvém místě substantivum a pak teprve ostatní druhy slov - na př. názvy Česká Lípa, Karlovy Vary a pod. jsou uvedeny jako Lípa Česká, Vary Karlovy atd.. Tyto nedostatky seřazení, bylo nutno použít, protože stejným způsobem jsou uvedena místní jména i v textu knihy, ke které je tento rejtřík vydáván.  

 

 

Kniha byla u některých podniků - orazítkovaná jako TAJNÉ nebo DŮVĚRNÉ.

Původní cena před měnovou reformou byla : -  441,-kč a po měnové reformě 1 / V. 1956 :  - 15,-kč.

 

-----------------------------------------

 

MINERÁLY

Borů a Cyrilova u Velkého Mezříčí

 

Staněk Josef

 

s. 1 - 102 ., ( foto. barevné a černobílé ) ., bibl. - 40

formát: A5
vazba: pevná
Jazyk - resumé: Česky  
vydal: obec Bory - Velké Meziřičí
vydání: 1
náklad: 1000
rok: 2009
poznámkyISBN 978 - 80 - 254 - 5387 - 2                                                               - vše vytištěno na křídovém papíře     
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBSAH

Úvod

Geografická polohs a geologicko-petrografické poměry Borů a jejich nejbližšího okolí

Historie dobývání živců v Hatích u Dolních Borů

Něco o pegmatitech a živcích

Pegmatity v Dolních Borech - Hatích  ( 1 )

Lithný pegmatit před Hatěmi  ( 2 )

Desilikovaný pegmatit u Dolních Borů  ( 3 )

Pegmatit na Požárově mezi u Cyrilova  ( 4 )

Dutibový pegmatit u Cyrilova  ( 5 )

Kamenolom v Horních Borech  ( 6 )

Hadcové těleso v Borském lese  ( 7 )


literatura

seznam minerálů uvedených v textu

o autorovi

o Borech

 image

 

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČR za rok - vydavání Bibliografie je přerušeno

 

kniha : - 

--------------------------------------

 

MINERALS and their LOCALITI ES

 

Bernard Hus Jan

 Hyršl Jaroslav

 

s. 1 - 808 ., obr. 1065 ( foto. barevné ) ., tab. 2 ., bibl. - 58

formát: A5
vazba: pevná
Jazyk - resumé: Anglicky
vydalnakladatelství Granit s.r.o. Praha - Praha
vydání: 1
náklad:
rok: 2004
poznámkyISBN 80 - 7296 - 039 - 3                                                                 - vše vytištěno na křídovém papíře     
 

str. 1 - 808 + obr. 1065  ( barevné fotky ) + tab. 2 + bibl. 58

( vše vytištěno na křídovém papíře )

vazba pevná - vázaná

 formát A5

//  Anglicky // 

2004

vydání - 1.

vydalo : nakladatelství Granit s.r.o. Praha

ISBN 80 - 7296 - 039 - 3 

náklad :  neuveden

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSAH

Reference

Introducion

Mineral Species and their Localities

Explanation of Symbols and Abbreviations

The Richest Type Localities of the World

References

Alphabetic List of Mineral Localities

Explanation of Symbols and Abbreviations

Appendix - Recently Published Minerals

Acknowledgments

About Authors

 

 

image

 

 

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČR za rok - vydavání Bibliografie je přerušeno

 

kniha : - Na titulní straně je uvedeno , že ve knize je více než 1000 fotek. Ale po přepočítaní je |: - 1056 barevných obrázku / fotek a dalších 9 barevných obrázků / fotek je ve zbytku knihy.

V knize je uvedono na 4200 paltných minerálních druhů a 8500 světových lokalit - to jak současných tak, tak i klasických včetně nejbohtačích lokalit. Jednotlivé minerály jsou řazeny abecdně.U každého druhu je uvedeno chemické složení  ( vzorec ), zařazení do Strunzova klasifikačního systému, informace o velikosti krystalů nebo agregátů, hlavní fyzikální vlastnosti důležité pro determinaci, informace o výskytu na hlavních světových lokalitách a parageneze. Na část mineralogickou navazuje abecední seznam mineralogických lokalit s uvedením země a všech tam nalezených minerálů.

kniha je ve formátu 170x270 mm s tvrdými deskami  ( šitou vazbou ). Je tištěna v moderním dvouslopcovém formátu , celá na křídovém papíru.

Ořízka má rozdílnou barvu v části encyklopedické a v části lokální , což usnadňuje orientaci v knize. Pro zrachlení vyhledávání hesel jsou v knize v obou hlavních částech na ořízce barevně odlišena jednotlivá počáteční písmena hesel. Pro větší zpřehlednění jsou vždy na vnějším okraji stránky uvedena písmena abecedy , což spolu s výše zmíněným označením umožňuje okamžité nalezení žádaného počátečního písmena.

Celá publikace je zpracována velmi důkladněa precizně. Korektury byly provedeny odpovědně , text jen nepatrné množství chyb.

Hesla jsou přehledná, umožňujíci rychlou orientaci  a vyhledání žádané informace.

Kniha je podle autorů určena pro profesionální  i amatérské mineralogy , včetně sběratele minerálů , kurátorů muzeí a obchodníků s minerály.

kniha je napsána anglicky a vyšla pouze v omezeném nákladu.

původní cena 2990,- kč.

recenze : -  Hlavní část knihy tvoří encyklopedie minerálů abecedně zeřazených. Minerály jsou rozděleny do třech skupin :

- a. ) - tučně jsou uvedeny názvy platnách minerálů ( to jes cca poloviny roku 2004 ).

- b. ) - tučnou kurvízou jsou uvedeny názvy používáné pro smeěs a názvy minerálů nedostatečně popsaných.

- c. ) - kurvíza je užívíná  pro synonyma a odrůdy.

Za názvem minerálů následuje jeho chemický vzorec, dvoumístný alfanumerický bod vyjadřující zařazení minerálů do Strunzova krystalochemického systému a popis minerálů.

Popis začíná krystalovou symetrií, prostorovou grupou a  mřížkovými parametry. Následuje číslo Z a hodnoty několika nejintenzivnějších rtg. difrakcí. Stručný makroskopický popis obsahuje hlavní fyzikální vlastnosti, které jsou nejdůležitější pro určování minerálů - habitus a velikost krystalů, případně vzhled agregátů, barva , průhlednost, lesk, vryp, štěpnost včetně její orientace. a kvality , dělitelnost a křehkost. Je zde uvedena i tvrdost podle Moshe, často i mikrodvrdost podle Vickerse, u většiny minerálů i hustota. Jako optické vlastnosti jsou u minerálů transparentních uvedeny indexi lomu, 2V , opticky charskter minerálů , pleochroismus a anizotropie. U minerálůopakních pak barva v odraženém světle, birefrigence, anzotropie, vnitří reflexy a reflektivita. Popis je ukončen fluorescencí v UV světle  ( krátkém - 254 nm a dlouhém - 365 nm ), magnetickými vlastnostmi a radioaktivitou.

Druhá polovina se týká nalezišť minerálů a tato část je oproti starší české encyklopedii Minerálů významně rozšířena. Nejdříve jsou uvedeny staré nejslavněší lokality, které jsou již často nedostupné. Největší pozornost je proto soustředěna na nejdůležitěší současné lokality. Všechny lokality jsou doplněny informacemi o vzdálenosti od většího města , a o správní oblasti státu, kde se lokalita nachází. V rámci jednoho minerálu jsou lokality řazeny podle genetických genetických typů mineralizace - vyvřelé horniny , kontaktní metasomatické horniny , pegmatity , rudní žíly a další typy rudních ložisek , alpská parageneze , sedimenty , regionálně metamorfované horniny , ložiska reziduální i rozsypová a produkty zvětrávání. Zvláštní zřetel je kladen na lokality drahokamů. U každého genetického typu výskytu jsou lokality řazeny geograficky.dle kontinentů - Sverní a Jižní Amerika , Grónsko , pak Evropa , Asie , Afrika , Austrálie a Antarktída. U mnoha typů ložisek je uveden charakteristický vzhled minerálů, případně i stručná parageneze.

Na konci textu každého minerálu je uveden krátký odkaz na nejdůležitější literaturu.

Malým nedostatkem ve srovnání se starší českou encyklopedií je zrušení vysvětlivek o původu názvu minerálu  ( jméno osoby, lokalita , chemismus apod. ).

Součastí této knihy je i 1035 barevných fotografií umístěných v hlavním textu + 21 ostatních barevných fotografií ve zbytku textu knihy , které reprezentují převážně typické ukázky vzorků, což je velmi důležité pro sběratele. Jen na několika fotografiích jsou vzorky unikátní.

Za encyklopedickou částí knihy následuje rozsáhlá tabulka nejbohatších lokalit světa seřazených podle počtů typových minerálů. U každé lokality je uveden i nejčastěší genetický typ výskytu a celkový počet minerálních druhů tam nalezených. Na konci této tabulky je uvedeno i několik lokalit bohatých na minerální druhy , i když počet typových minerálů na nich je nízký  ( např. Příbram , Bisbee aj. ) . V čele tabulky stojí Lovozerský revír s 90 typovými minerály , podle celkového počtu minerálů vede Jáchymov se svými 384 druhy minerálů.

Za tabulkou světových lokalit následuje seznam použitých nejdůležitějších literárních zdrojů.

Druhá nejdůležitější část knihy  ( 119 stran ) je věnována abecednímu seznamu lokalit , zmíněných v encyklopedické části. Také zde je u nalezišť uvedena bližší lokalizace  ( vzdálenost od většího města , správní oblast , stát ). Za každou lokalitou je uveden seznam minerálů ta nalezených a současně zmíněných v encyklopedické části knihy. Velkými písmeny jsou zde zvýrazněny typové minerály.

V samém záveru knihy je uveden Appendix s 14 dalšími minerály , které byly popsány jako nové v době uzávěrky knihy , poděkování a stručné odborné životopisy autorů.

 

 

informace - bibliografie :

-  " časopis "  Mineral - svět nerostů a drahých kamenů ., č. 1 ., roč. XIII ., 2005 ., str. 72 - 73.

- Bulletin - meneralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze  ( věnováno Ing. Jiřímu Čejkovi, DrSc. k jeho pětasedumdesátinám ) ., roč. 12 ., 2004 ., str. 262 - 262. 

hlavní recenze z : časopisu MINERÁL svět nerostů a drahých kamenů ., č. 3 ., roč. XIII. ., 2005 ., str. 222 - 224 + obr. 1 ., autorů P. Ondruš a F. Veselovský

 

 

--------------------------------------

 

NALEZIŠTĚ ČESKÝCH NEROSTŮ A JEJICH LITERATURA

1951 - 1965

 

Tuček Karel

 

s. 1 - 844 ., 5 mapových příloh

formát: A5
vazba: pevná
Jazyk - resumé: Česky
vydalnakladatelství Československé Akademie v Praze - Praha
vydání: 1
náklad: 1200
rok: 1970
poznámkyISBN 80 - 7296 - 039 - 3                                                                       - obal    
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBSAH

Úvod

Vysvětlivky zkratek

Seznam nalezišť, jejich literatury a nerostů

Rejstřík nerostů s abecedním seznamem jejich nalezišť

Mapové přílohy

 

 

 

image

 

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

Kniha JE uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČR za rok - 1970 ., ( str. 75 - č. 844 )

 

kniha : -

--------------------------------------

JIHOČESKÉ NEROSTY

a jejich naleziště

 

Oswald Jan

 

s. 1 - 146 ., 4 přílohy v textu (15 černobílích foto. na křídovém papíře) + tab. 8 (27 černobílích foto.) ., bibl. - 32

formát: A4
vazba: pevná
Jazyk - resumé: Česky
vydalkrajské nakladatelství v Českých Budějovicích - České Budějovice
vydání: 1
náklad: 2000
rok: 1959
poznámkyISBN 10. 149 - 9                                                                                  - obal    
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBSAH

Předmluva

Jižní Čechy

Vznik a vývoj nerostů v jihočeské oblasti

Magnéziové silikáty, jejich vznik a rozklad

Vznik nerostů zvláštního postavení  ( vývoje )

Popis nerostů jižních Čech

Abecední seznam nalezišť jihočeských nerostů

Seznam jihočeských nerostů

Literatura

Doslov

 

 

 

image

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

Kniha JE uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČR za rok - 1959  ( str. 112 - č. 1004 )

 

kniha : - rukopis recenzovali a doporučili k tisku roku 1956 : - Akademik František Slavík a vedoucí katedry mineralogie, geochemie a krystalografie Karlovy university v Praze profesor Dr. Jiří Fiala. Grafickou úpravu knihy provedl Karel Fiala. Fotografie nafotil promovaný bilolog Jiří Formánek a Ota Sep.

původní cena : - 21,- kč

recenze : -  .... Kniha je určena širokému okruhu zájemců o mineralogii a sběru jihočeských nerostů. Jedná se o úhledně výpravnou knihu, která je rozdělena do osmi kapitol. Kniha obsahuje 146 str. textu , 15 černobílích foto. z nejznámějších nalezišť nerostů v jižních Čechách a 31 černobílích foto. jihočeských nerostů. Snímky nerostů pochází se sbírek autora Jana Oswalda a ze sbírek krajského muzea v Českých Budějovicích.

Kniha obsahuje i několik chyb, které jsou bsaženy v textu : - a to jak v názvu nerostů, tak i v seznamu badatelů.

Dále kniha - jak autor uvádí v Úvodu publikace, že se jedná o " nový " druh mineralogické publikace a naznačuje výhledově vydání dalších částí podobných knih, jimž by byla zahrnuta postupně celá oblast Čech. Nutno však upozornit, že v době vzniku knihy splnila rozsáhlá kniha Topografická mineralogie Čech ( II. vydání ) od J.Kratochvíla, která vyšla v nakladatelství Academie v průběhu let 1955 - 19.. . Pokud jde o strukturu knihy ta je rozdělena rovnoměrně. I přesto autor mohl např. v abecedním seznamu nalezišť uvádět na prvním místě dnešní český název místa, a jde-li o německý název, o odborné literatuře časteji uváděný, pak použít odvolávky.

V osmi kapitolách je především vymezen a geologicky stručně charakterizován pojem  "Jižních Čech "  ( zhruba od Tábora na jih ), pojednáno o vzniku i vývoji nerostů  ( s poukazem na typický vývoj těchto nerostů i na jinýchčeských nalezišť ), zvláštní kapitola je věnována vzniku a rozkladu hořečnatých křemičitanů i nerostům, zaujímající zvláštní postavení v popisované oblasti  ( tuha, antracit, zlato, stříbro, křemen, vápenec ). Obsáhlá je část o jihočeských nerostech  ( celkem 142 druhů ) sestavených systematicky a stručně charakterisovaných s uvedením způsobu výskytu i výčtu nalezišť. Pak následuje abecední seznam nalezišť nerostů  ( celkem 916 míst ) s udáním polohy a stručným výčtem nerostů, seznam abecední jihočeských nerostů  ( celkem 162 ) a také seznam badatelů  ( celkem 30 ), o nichž je v knize zmínka. Kniha je pak zakončena stručným seznamem  ( 32 prací ) odborné mineralogické literatury, vztahující se k jihočeským nerostům a k jejich nalezištím.

Recenzi knihy provedl Dr. Karel Tuček

informace - bibliografie : -  časopis Národního Musea - oddíl přírodovědný ., roč. CXXVIII ., 1959 ., str. 224 - 225.

 

-----------------------------------------------

 

ZA NEROSTY DVĚMA SVĚTADÍLY

od mysu Lanďs s End k Bengálskému zálivu

 

Kutina Jan

 

s. 1 - 268 ., obr. 131 (černobílích) + tab. VIII. (9 barevných a 17 černobílích foto na křídovém papíře ., bibl. - 222 ., 2x mapy (černobílé)

formát: A4
vazba: pevná
Jazyk - resumé: Česky
vydalnakladatelství Československé Akademie v Praze - Praha
vydání: 1
náklad: 4000
rok: 1965
poznámkyISBN 21 - 019 - 65                                                                               - obal    
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSAH

Předmluva

I. ČÁST

Na cíno-wolframová ložiska Cornwallu a Devonu

II. ČÁST

Zastávkou v západní Evropě

III. ČÁST

Ze studia příbramských rudních žil

IV. ČÁST

Ze zápisniku mineraloga

V. ČÁST

Na rudní ložiska Střední Asie

VI. ČÁST

Za rudami do Šanského státu  ( severní Barma )

 

rejstřík věcný

rejstřík osobní

rejstřík místní

 

 

image

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE


Kniha JE uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČR za rok - 1965  ( str. 72 - č. 718 )


 kniha : - obálku navrhl Miroslav Vystrčil , Redaktorka publikace Ludmila Kuchařová , graficky upravil Jaroslav Hrubý.

původní cena 20,- kč

recenze : -  V knize  " Za nerosty dvěma světadíly  " využívá autor cestopisných motivů k popularizaci mineralogie a geochemie. Provází čtenáře po nalezištích nerostů některých evropských a asijských zemí, zhruba mezi mysem Lanďs End v jihozápadním cípu britských ostrovů a Barmským svazem v jihovýchodní Asii.
Kapitoly věnované putování po sovětské Uzbekistánu a přilehlé části Tádžické SSR poskytnou určitý obraz o podmínkách geologických cest v krajinách stepního a pouštního charakteru. Cesty po Barmě seznámí čtenáře s podmínkami geologických výzkumů v tropických zemích, kde v džunglích číhá na cestovatele nebezpečí na každém kroku.
Z Československých nalezišť vjenuje autor značnou pozornost příbramským rudním žilám a přístupnou formou překládá výsledky svých mineralogických a geochemických výzkumů tam prováděných.

Kniha je rozdělana do 6. části. Každá část je psaná jako samostatný celek a je uzavřena bibliografii.

I.Část : - bibliografie - Geologie a rudní ložiska - 7. ., Mineralogie - 32.  // celkem - 39.
II. Část : - bibliografie - Hlavní kompendia věnovaná rudních minerálů v kolmo odraženém světle - 11. ., Výber z prací věnovaných speciálně měření odrazové mohutnosti rudních minerálů - 11. ., Základní díla hlavních představitelů geochemických škol, citovaných v textu - 7. ., Ostatní literatrura - 6.
III. Část : - bibliografie : - 21.
IV. Část : - bibliografie : - Geologie, rudních ložisek, metalogeneze - 22. ., Mineralogie, Geochemie - 53.
V. Část : - bibliografie : - 13.

Rozdělení "části" tématicky

I. Část : - Na cíno-wolframová ložiska Cornwallu a devonu - 

1. ) Do země cínu a volframu , ..........................................................................................................................................................s. 9 - 12
2. )  Po stopách starém dolování , ..................................................................................................................................................  s. 12 - 24
3. ) Od  " Zátoky hory " .......................................................................................................................................................................s. 24 - 31
4. ) Nové nálezy nerostů v Cornwallu a Devonu.

II. Část : - Zastávkou v západní Evropě -

1. ) Prohlídka sbírek nerostů v Paříži ............................................................................................................................................. s. 40 - 49
2. ) Za olovem a zinkem, hlavně do Porúří ...................................................................................................................................  s. 49 - 61

III. Část : - Ze studia příbramských rudních žil -

1. ) Trochu teorie před fáraním ...................................................................................................................................................... str. 63 - 68 
2. ) Půl druhého kilometrů pod zemí ............................................................................................................................................  str. 68 - 86
3. ) Kam až půjde ruda ...................................................................................................................................................................str. 87 - 92
4. ) Voláme vás k mikroskopu ....................................................................................................................................................... str. 92 - 101
5. ) Hledáme stopové prvky ............................................................................................................................................................str. 101 - 110
6. ) Geochemie předpovídá ............................................................................................................................................................str. 110 - 116

IV. Část : - Ze zápisniku mineraloga -

1. ) Na lokalitě slavíkitu .................................................................................................................................................................... str. 118 - 120
2. ) Za sírou na Ukrajinu .................................................................................................................................................................. str. 121 - 122
3. ) Do dvacátého sedmého poschodí za Nikolajem Porfyrevičem .........................................................................................        str. 122 - 125

V. Část : - Na rudní ložiska Střední Asie 

1. ) Přes Aralské jezero do Taškenu .............................................................................................................................................str. 126 - 128  
2. ) Krajem bavlny do Almalyku ......................................................................................................................................................str. 128 - 133
3. ) Za scheelitem do Čoruch Dajranu ........................................................................................................................................  str. 134 - 140
4. ) Pod Turkestánským pohořím ..................................................................................................................................................str. 141 - 150
5. )  K horskému sedlu Tachta Karača ........................................................................................................................................ str. 151 - 153
6. ) O mineralogické a geochemické činnosti Uzbekistámu ....................................................................................................    str. 153 - 157

VI. Části : - Za rudami do Šanského státu  ( severní Barma ) -

1. ) Před odletem do jihovýchodní Asie .........................................................................................................................................  str. 162 - 163
2. ) Do daleké Barmy ......................................................................................................................................................................str. 163 - 169
 //  Přes Indický poloostrov k Bengálskému zálivu ......................................................................................................................   str. 169 - 172
3. ) Než začala instruktáž ...............................................................................................................................................................str. 172 - 178
4. ) Hmyz - nepřítel spektografu .................................................................................................................................................... str. 179 - 181 
5. ) Na ložiska barmskou džunglí ...................................................................................................................................................str. 182 - 182
// Ve středisku geologů v Šanském státě .....................................................................................................................................   str. 182 - 187
// Na ložisko smithsonitu a hydrozinikitu .......................................................................................................................................   str. 187 - 196
// Z cesty za antimonitem ................................................................................................................................................................. str. 196 - 203
6. ) Za galenitem a cerussitovou rudou ........................................................................................................................................    str. 204 - 206
 // Návštěvou ve středověku ..............................................................................................................................................................str. 206 - 213
 // Lidé od rumpálu ............................................................................................................................................................................ str. 214 - 218
7. ) Stříbrné rakve v Bhotwinu  .......................................................................................................................................................... str. 218 - 219
// Ke stříbrné huti ................................................................................................................................................................................str. 219 - 222
// Přes Tygří tábor do Bhotwinu .........................................................................................................................................................str. 222 - 224
// Z návštěvy ložiska Bhotwin ............................................................................................................................................................ str. 225 - 233
8. ) Loučíme se s Barmou .................................................................................................................................................................str. 233 - 235 
9. ) Nerostné bohactví Barmy ............................................................................................................................................................str. 235 - 250

 
 

 -----------------------------------------------

MINERALOGIE ČESKOSLOVENSKA

 

Bernard Hus Jan

 

doplňující texty 

Čech František

Dávidová Š.

Dudek Arnošt

Fediuk Ferry

Hovorka D.

Kettner Radim

Koděra M.

Kopecký L.

Němec D.

Paděra Karel

Petránek Jan

Skanina Josef

Staněk Josef

Šímová M.

s. 1 - 648 ., obr. 131 ., mapka 1 ., tabulka 1 ., ( 38 křídových příloh (102 obr./ 32 barevných foto. + 70 černobílích foto ) ., bibl. 61

formát: A4
vazba: pevná
Jazyk - resumé: Česky
vydalnakladatelství Československé Akademie v Praze - Praha
vydání: 2
náklad: 6000
rok: 1981
poznámkyISBN 509 - 21 - 857                                                                               - obal    
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSAH

Úvod

I . / - Dějiny Československé mineralogie

II . / - Minerály vyvřelích hornin

III . / - Minerály pegmatitů

IV .  / - Minerály hydrotermální

V .  / - Minerály sedimentárních hornin

VI.  / - Minerály metamorfovanách hornin

VII.  / - Minerály zvětralin

Restřík

Literatura

 

 

 

 

image

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE


Kniha JE uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČR za rok - 1981  ( str. 15 - č. 49 )


 kniha : - vazbu a přebal nvrhl Jiří Ledr

původní cena 135 ,- kč

recenze : - Kniha získala získala cenu Českého literárního fondu, jako nejlepší přírodovědné dílo roku 1982.
( během jednoho roku bylo rozprodáno všech šest tisíc kusů ).

Tato obsáhlá kniha, která stejně jako vydýní první, obsahuje přehledné shrnutí hlavních znalostí o mineralogických poměrech naší republiky a charakteristiku našich význaenějších nerostných nalezišť na základě genetické systematiky. Jednotlivé minerogenetické jednoty jsou pak pojednávány podle přírodních oblastí.
Druhé vydání je o proti předchozímu z velké části přepracované a především značně doplněné. V některých kapitolách došlo i ke koncepčním změnám. Bylo to především v těch případech, kde si to vynutily nové geologické a petrografické objevy, kdy bylo třeba vyjít z nové rajonizace oblastí apod. . Proto byl kolektiv autrů význačně a užitečně rozšířen.
Uvěďme alespoň podstatné rozšíření kapitoly věnováné minerálům vyvřelích hornin a obsáhlé statti o nerostech peridoitů, serpentinizovaných perioditů a eklogitických hornin  ( K. Paděra ). Významné je i přepracování a doplnění kapitol i minerálech sedimentárních hornin  ( J. Petránek ), metamorfovaných hornin  ( F. Fediuk ) a minerálech zvětralin  ( J. Petránek ). Ve srovnáním s předchozím vydáním jsou tyto kapitoly pojaty i značně moderněji.

Vedoucímu auterského kolektivu J. H, Bernardovi, se nejen těmito doplňky, ale i důslednou jednotící osnovou kapitol podařilo dosáhnout v tomto vydání skutečně jednotného pojetí celeého díla a odstranit tak určitou nevyváženost a nejednotnost vydání prvního.
Kniha je uspořádána velmi přehledně a přes svou vysokou odbornost podána velmi čtivě.
Citovaná literatura je poměrně úplná a ejí zařazení na konci každé kapitoly je vekmi vhodné. Čtenáři umožňuje dobrou orientaci a rychlé nalezení požadovaných informací podle zájmu čtenáře.

Publikace je dostatečně vybavena obrázky i tabilkami včetně přehledných mapek. Nesporným kladem je i dostatek barevných fotografií.
Velmi obsáhlé rejstříky na závěr knihy usnadňují orientaci z nejrůznějších hledisek.  ( např. rejstřík minerálů, sestavený zesnulým J. Šarfem, představuje dokonalý přehled všech nerostů popsaných na území našeho státu do doby vydání této knihy.

recenzi a zhodnocení provedl : - Jiří Kouřimský - Časopis pro mineralogii a geologii ., č. 1 ., roč. 28 .,  str. 111 - 112 ., 1983 - Praha.
 ---------------------------------------------

MINERALOGICKÉ LOKALITY OKRESU JESENÍK

Jedlička Jaromír

s. 1 - 15 ., ( 8 černobílích foto. na křídovém papíře + 3 mapky)

formát: A5
vazba: pevná
Jazyk - resumé: Česky
vydalreklamní agentura REP-TISK Jeseník, jako účelovou publikaci u příležitosti 10. mineralogické burzy v Jeseníku.
vydání: 1
náklad: 500
rok: 1997
poznámky:
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSAH

Předmluva

 

 

image

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE


Kniha JE uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČR za rok - 1997  ( str. 62 - č. 0568 )

 kniha : -

recenze : -  Autor J. Jedlička je dlouholetý sběratel minerálů, samostatný vědecký pracovník VM Jeseník. V práci využil mnoha svých bohatých sběratelských zkušeností a znalosti jesenického regionu.
Publikace je členěna do sedmi samostatných kapitol , jež jsou uvedeny stručným geologickým přehledem oblasti. Mineralogická naleziště jsou v kapitolách tříděna podle geneze. Jsou zde samostatně popisovány minerály ultrabazik, plutonitů a neovulkanitů. Následují kapitoly přibližující mineralogická naleziště pegmatitů, křemenných žil, dále rudních hydrotermálních žil, alpské parageneze, metamorfitů a sedimentů.

V jednotlivých kapitolách jsou i podrobnější zmínky o nejvýznaměnjších mineralogických oblasti, včetně popisu jejich stavu. Vše je doplněno řadou fotografií. Publikace svou názorností a stručností splnila svůj účel - to je vytvořit přehled hlavních mineralogických nalezišť regionu pro sběratele a milovníky neživé přírody Jesenicka.
 -----------------------------------------------

 

MORAVSKÉ NEROSTY A JEJICH LITERATURA

- MAHRENS MINERALE UND IHRE LITERATUR -

 

Burkart Eduard

s. 1 - 1008 ., ( 1 černobílí obr. na křídovém papíře)

formát: A4
vazba: pevná
Jazyk - resumé: Německy
vydalČeskoslovenská akademie věd v Praze - Praha
vydání: 1
náklad: 2750
rok: 1953
poznámky:                                                                              
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBSAH

Předmluva

I. ČÁST

seznam literatury

II. ČÁST

seznam nalezišť a popis nerostů

III. ČÁST

seznam nerostů a výčet nalezišť

IV. ČÁST

rejstřík nalezišť a nerostů

a. ) - rejstřík českých obcí

b. ) - rejstřík německých obcí

c. ) - rejstřík nerostů


 

 

image

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE


Kniha JE uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČR za rok - 1965  ( str. 72 - č. 718 )

 kniha : -

recenze : -  ..... k historii vzniku klasické monografie dr. Ed. Burkarta  " Mahrens Minerale und ihre Literatur " . Po roce 1948 vznikla řada báňských a průzkumnických akcí finančně zajištěných. K těmto bylo zapotřebí znát příslušnou odbornou literaturu. Z podnětu ing. J. Schenka z Technického muzea v Praze se uvažovalo též o vydání Burkartova díla  " Mahrens Minerale und ihre Literatur ". Tento návrch nalezl kladnou odezvu u ČSAV a vydavatelstva. Ty svolaly do Prahy poradu, ke které pozvali tehd. ředitele Moravského muzea v Brně, botanika doc. J. Šmardu a ten přizval mne. Jednání bylo rušné a neklidné, neboť se požadovalo zčeětění celého díla a zpracování kolektivní, pražskými pracovníky. To bylo ovšem v rozporu se závětí dr Ed. Burkarta, který odkázal rukopis Moravskému muzeu v Brně s tím ,že jeho dílo vyjde v originálu, tedy německy. Jednání nemělo konce a dohoda byla daleko. Navrhl jsem, aby kniha vyšla podle autorova přání v Moravském muzeu v Brně a že vydání provedu sám. To bylo dost odvážné, něboť hrozil neúspěch a ztroskotání. trvali jsme však na svém a chystali se k odjezdu do Brna. Snad v předpokladu, že dílo nebude možno takto provést a že Moravské muzeum příjde s žádostí o pomoc, náš návrh prošel.
V Brně jsem se obrátil na pracovnici naší muzejní galerie paní H. Bohmovou s prozbou, zda by se nenašel v Brně mezi německými spoluobčany některý, kdo by spolupracoval. Paní Bohmová mně doporučila důchodce p. O. Anderle, který jako plukovník řídil vojenskou tiskárnu ve Vídni. Ten nabítku přijal a vedle obou bylo ještě několik pomocníků. Až asi do 80% se dílo dařilo. Ale ouvé! Zasáhla měnová reforma. Zbytek peněz bylo nutno obstarat a svými možnostmi jsem se natom podílel. Ve čtvrté korektuře práce skončila. Následovaly však další zádrhely! ČSAV požadovala, abych knihu doplnil o nové nálezy a nová naleziště na Moravě. Zasahovat však do tak slavného díla jako Burkartovo bylo málo vhodné. Vyřešil jsem to tak, že doplňky jsem uvedl ve zvláštních odstavcích za Burkartovými údaji a opatřil je šiframi T. K.. Je pochopitelné, že jsem zaznamenal jen vzácnější nálezy a objevy a nepřihlížel k běžným. Dále byly námitky úřadů, že jde o dílo, které by mělo být utajené. Shody se dosáhlo v tom, že bude provedena subskribce odběratelů, že každá kniha obdrží běžné číslo a její majitel bude registrován v seznamu.  1 ).
To se rovněž povedlo a Burkartova kniha vyšla v r. 1953. Část nákladu poslala ČSAV do Brna s tím, že ČSAV celou administraci provede. A tak jsem podle seznamu subskribentů a objednávek začal knihu rozesílat. Knih jsem balil, psal adresy, průvodky, vyplňoval složenky a další. Denně jsem balíky odvážel v ručním vozíku na blízkou nádražní poštu Brno a odeslal. Ale potíže neměly konce. Dodáno 900 výtisků knih a téměř pětina byla zmetková. Bílé stránky  ( až i deset )  a řada dalších závad. . Např. VŠB  v Ostravě nám vrátila ze sedmi knih tři. Zmetky se vracely stále i odjinud. Nakonec nezbylo nic jiného, než s manželkou kontrolovat knihy stránku po stránce od jedné do tisíce a zmetky vracet Praze. Nakonec ČSAV vše odvezla a další osud vráceného a tamního nákladu neznám. Prý skončil jeho zmetkový ve stoupě. Aby kniha vyšla, bylo zapotřebí tří let. Již v subskripci byla vyprodána a dnes, 44 let po vydání, patří k vzácnostem a k beznadějně vyhledávaným.
V Evropě a v zámoří vyšlo o ní 32 vesměs příznivých recenzí. Je třeba ocenit, že Burkartovu knihu uvádí v nehojném seznamu zahraniční literatury H. Strunz  ( Mineralogische Tabellen ).
 


 -----------------------------------------------

 

SVĚT NEROSTŮ

 

nerostné bohatství Moravy a Slezska

 

 

Novák Milan  -  Pfeiferová Anna

 

 

s. 1 - 56 ., ( 77 černobílí a barevných foto na křídovém papíře) ., bibl. - 25

formát: A
vazba: měkká
Jazyk - resumé: Česky
vydalMoravské zemské muzeum v Brně - Brno
vydání: 1
náklad
rok: 1991
poznámkyISBN 80 - 7028 - 007 - 7                                                                                                                                                                                             - Edice Za poznánním do muzea Sv. 2                  
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

OBSAH

 

Úvod

 

Geologická stavba Moravy a Slezska

Poslové z hlubin Země

Co nám zanechaly magmatické krby

Máme unás sopky ?

Poklady z polí Českomoravské vrchoviny

Rudy barevných kovů - bohatá historie i současnost

Zlato

Uranová ložiska  - významný zdroj energie a ráj mineralogů

Křemenné a ametystové žíly

Metamorfované horniny

Alpské žíly na Moravě ?

Ani kámen nevydží všechno

Pozůstatky dávných moří

Vltavíny - skla stále záhadná

Minerály vzniklé činností člověka

 

Závěr

 

Literatura

 

Slovníček pojmů

 

Rejstříky

 

 

 

 

image

 

 

 

 

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE


Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČR za rok - 1991 

 kniha : -


recenze : -  
 -----------------------------------------------