DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 29.11.2017 01:59:34 

MINERAL  - GEOLOGIE - HORNICTVÍ ( bibliografický ) Web

skripta - učebnice
Přidej na Seznam

Vítejte na stránce mineral.wbs.cz v sekci skripta - učebnice

Vysokoškolská - středoškolská a základních škol -- skripta / učebnice

 
 

MINERALÓGIA

RNDr. Radzo Vendelín, CSc.

 

str. 1 - 496 ., obr. 456 ( černobílé ) ., tab. 22 ., příloh 10 ., lit. 21

formát A4

ALFA - vydavateleľstvo Technickej a Ekonomickej Literatury - Bratislava

1987

 
// Slovensky //
 
 
 
vydání - 1
 
 
náklad :  - 300 ks
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OBSAH
 
 
 
  ÚVOD - stručný historický prehľad
 
I. - GEOMETRIA KRYŠTALOGRAFICKÉ TVAROV
 
 - MORFOLÓGIA KRYŠTÁLOV
- KRYŠTÁLOGRAFICKÉ ZÁKONY
 
II. - VNÚTORNÁ STAVBA KRYŠTÁLOV A MEÓDY VÝSKUMU VNÚTORNEJ STAVBY KRYŠTÁLOVÝCH LÁTOK
 
III. - KRYŠTÁLOCHÉMIA
 
- VZNIK KRYŠTÁLOV
 
IV. - FYZIKÁLNE VLASTNOSTI KRYŠTÁLOVÝCH LÁTOK
 
- MECHANICKÉ VLASTNOSTI KRYŠTÁLOV
- TEPELNÉ VLASTNOSTI KRYŠTÁLOVÝCH LÁTOK
- ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI KRYŠTÁLOVÝCH LÁTOK
- KRYŠTÁLOVÁ OPTIKA
- LUMINISCENCIA KRYŠTÁLOV
- FARBA MINERÁLOV
 
V. - SYSTÉM MINERÁLOV
 
- CHEMICKÉ A MINERALOGICKÉ ZLOŽENIE ZEMSKEJ KÓRY
- GENÉZA MINERÁLOV
- PARAGENÉZA MINERÁLOV
- GEOLOGICKÉ PROCESY VZNIKU MINERÁLOV
- EXOGÉNNE PROCESY VZNIKU MENRÁLOV
- VZNIK MINERÁLOV REGIONÁLNOU METAMORFÓZOU
- TYP I. = JEDNODUCHÉ LÁTKY
- TRIEDA 1.  = RÝDZE KOVY
-TRIEDA 2. = NEKOVY
- TYP II. = SULFIDY
- TRIEDA 1. = NIŽŠIE SULFIDY - MONOSULFIDY
- NIŽŠIE SULFIDY S REŤAZOVOU ŠTRUKTÚROU
- NIŽŠIE SULFIDY SO ŠTRUKTÚROU INÉHO TYPU
- TRIEDA 2. = VYŠŠIE SULFIDY  ( PERSULFIDY )
-TRIEDA 2. = TELURIDY
- TRIEDA 3. = ARZENIDY
- PODTRIEDA 1. = NIŽŠIE ARZENIDY - MONOARZENIDY
- PODTRIEDA 2. = VYŠŠIARZENIDY - PERARZENIDY
TYP III. = HALOGENIDY
TRIEDA 1. = CHLORIDY
TRIEDA 2. = FLUORITY
TYP. IV. = OXIDY A HYDROXIDY
TRIEDA 1. = OXIDY
PODRIEDA 1. = ZLOŽENÉ OXIDY
TITANÁTY
TRIEDA 2. = HYDROXIDY
TYP V. = SOLI KYSLÍKATÝCH KYSELÍN
TRIEDA 1. NITRÁTY
TRIEDA 2. = KARBONÁTY
PODRIEDA 1. = BEZVODÉ KARBONÁTY BEZ DOPLŇUJÚCICH ANIÓNMI
TRIEDA 3. = SULFÁTY
PODTRIEDA 1. = BEZVODÉ SULFÁTY BEZ DOPLŇUJÍCICH ANIÓNOV
PODRIEDA 2. = BEZVODÉ SULFÁTY S DOPLŇUJÚCIMI ANIÓMNI
PODRIEDA 3. = VODNATÉ SULFÁTY BEZ DOPLŇUJÚCICH ANIÓNOV
VODNATÉ SULFÁTY DVOJMOCNÝCH KOVOV TZV. SKALICE
SULFÁTY TROJMOCNÝCH KOVOV
TRIEDA IV. = WOLFRAMANY A MOLYBDENANY
TRIEDA 5. = FOSFÁTY, ARZENÁTY A VANADÁTY
BEZVODÉ FOSFÁTY S DOPLŇUJÚCIMI ANIÓMNI
VODNATÉ FOSFÁTY A ICH SUBVRSTEVNATÉ ANALÓGY
TRIEDA 6. = SILIKÁTY
SILIKÁTY S IZOLOVANÝMI TETRAÉDRAMI V KRYŠTÁLOVÝCH ŠTRUKTÚRACH
SILIKÁTY S IZOLOVANÝMI SKUPINAMI TETRAÉDROV V KRYŠTÁLOVÝCH ŠTRUKTÚRACH
SILIKÁTY S REŤAZCAMI TETRAÉDROV
SILIKÁTY S DVOJITÝMI REŤAZCAMI TETRAÉDROV
SILIKÁTY VRSTEVNATÉ
SILIKÁTY S TROJROZMERNÝMI KOSTRAMI Z TETRAÉDROV
TRIEDA 7. = ORGANICKÉ MINERÁLY


OBRÁZKOVÁ PRÍLOHA

LITERATURA
 
 
 

image

 

 

RECENZE - KRITIKA - DISKUSE

 

Kniha NENÍ uvedena v Mineralogicko - geologické bibliografii ČSSR za rok

 

---------------------------------------------